De techniek

Myndr werkt buiten het schoolnetwerk om. De myndr-switch is gebouwd op Internet-of-Things technologie. In plaats van het WiFi-netwerk van de school, gebruikt de myndr-switch het mobiele NB-IoT netwerk van T-Mobile om de gekozen stand door te geven aan het myndr-platform.

Op de Chromebooks van de leerlingen wordt de myndr-plugin geinstalleerd. Deze plugin haalt via de bestaande WiFi-verbinding de ingestelde regels op van het myndr-platform. En vervolgens past de plugin zelf de regels toe op de Chromebook.

Zo hoeft er niets aan het schoolnetwerk te veranderen en kan er per klas gekozen worden wat wel of niet geblokkeerd moet worden.